Nyeste fra Europabanken

[17.06.19] Eksperter og maskinlæringsalgoritmer har identifisert 100 innovasjoner som kan få stor innvirkning på verdensøkonomien og fremtidens samfunn.
[14.06.19] Valencia er den første byen som implementerer
[13.06.19] BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
[12.06.19] KITRO regner ut hvor mye mat som blir kastet og viser hvilke typer matvarer som ligger i søpla. Det gir også oversikt over kostnadene relatert til matsvinn.
[11.06.19] Plastforbruket øker og kun 30% av plastavfall gjenvinnes i Europa. Mer effektive forebyggingstiltak må på plass for å redusere miljøbelastningen.
[10.06.19] En felles strategi for å sikre implementering av digitale helsetjenester og vekst i EUs sølvøkonomi.
[07.06.19] Klimagassutslippene i EU økte med 0,7 % i 2017, og det vil bli utfordrende å redusere utslippene med minst 40 % innen 2030.
[06.06.19] Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
[05.06.19] EU vil fremme digitalisering av helse og omsorg i det digitale indre marked, styrke borgernes rettigheter og bygge et sunnere samfunn.