Nyeste fra Europabanken

[02.04.20] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
[01.04.20] Syv nye havvindparker ble ferdigstilt i 2019, med en total kapasitet på 3.6 GW. Prisene er fallende, og offshore vindparker blir stadig større.
[31.03.20] EU har identifisert 7 utfordringer i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.
[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[27.03.20] Kommisjonens handlingsplan skal sikre bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked.
[26.03.20] Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære…
[25.03.20] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[24.03.20] Norge har økonomisk og samfunnsmessig nytte av å delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
[23.03.20] Håndboken viser hvordan man kan implementere integrerte og stedsbaserte urbane strategier innenfor samhørighetspolitikken