Nyeste fra Europabanken

[22.03.19] Offentlige myndigheter kan benytte sirkulære offentlige anskaffelser som et virkemiddel i omstillingen til en sirkulær økonomi
[21.03.19] Denne rapporten ser på hvordan vi kan oppnå økt sirkularitet i verdensøkonomien.
[20.03.19] Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
[19.03.19] Denne rapporten presenterer tekniske retningslinjer som skal forebygge og begrense forurensning i mineralindustrien.
[18.03.19] Denne rapporten kommer med tre anbefalinger til hvordan man kan øke finansieringen til sirkulære prosjekter.
[15.03.19] Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektiviteten innenfor den elektriske og elektroniske sektoren ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller…
[14.03.19] Denne rapporten ser på den økonomiske utviklingen i EUs akvakultursektor
[13.03.19] Denne rapporten ser på hvordan marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
[12.03.19] Denne rapporten ser på de viktigste hindringene og driverne for bærekraftige forretningsmodeller.