Nyeste fra Europabanken

[17.04.19] Det svenske selskapet GAIA utvikler produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare
[16.04.19] Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
[15.04.19] EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.
[12.04.19] Omstillingen til en sirkulær økonomi vil ha en positiv effekt på sysselsettingen i Europa, og betydningen av overførbar kompetanse blir større og viktigere.
[11.04.19] Vegkartet presenterer 54 tiltak som skal sikre overgangen til en sirkulær økonomi, samt forslag til endret avfallsregelverk
[10.04.19] DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
[09.04.19] Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
[08.04.19] Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
[05.04.19] CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner