Nyeste fra Europabanken

[18.02.19] Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
[15.02.19] Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
[14.02.19] Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
[13.02.19] Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
[12.02.19] Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et…
[11.02.19] Publikasjonen Building Industries at Sea: ‘Blue Gr
[08.02.19] Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
[07.02.19] Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en…
[06.02.19] Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.