Nyeste fra Europabanken

[22.08.17] Prosjektet har et sterkt fokus på menneskelige faktorer i transporten ettersom "menneskelige feil" som en av hovedårsakene til ulykker i veitrafikken.
[22.08.17] Det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic) skal gjøre trafikken sikrere gjennom atferdsskiftende nudging-…
[21.08.17] Et EU-finansiert prosjekt om et digitalt helseverktøy har blitt testet i Spania for å hjelpe flyktninger med å forstå helsesystemet, bli påminnet vaksiner etc.
[21.08.17] Når er det på tide å fase ut subsidiene til modne fornybare energikilder? Lav lønnsomhet på grunn av for høyt tilbud og lave markedspriser mener Themo ikke er…
[18.08.17] Selvkjørende eller "autonome" kjøretøy (autonomous vehicles, AV) har gått fra science fiction til å være i forkant av transportteknologi.
[18.08.17] Etter at muligheten for autonome kjøretøy på veiene har blir en realitet, jobber bedrifter nå hardt for å skaffe seg markedsandeler i sektoren.
[18.08.17] Norge har fornybare energikilder og politisk vilje til å bli verdens første land som kun bruker ren energi, ifølge en ny rapport fra Energi Norge.
[18.08.17] Vi lever lenger, får færre barn og har en annen livsstil en generasjonene før oss. Ønsker vi å ha roboter i eldreomsorgen? Kan klare oss uten?
[18.08.17] Samfunnet er i endring. Ikke bare blir vi flere eldre, vi lever også lenger og har nye behov og forventninger til hva hjelpeapparatet skal tilby.