Nyeste fra Europabanken

[18.10.19] POLYMARKs system identifiserer og markerer plast som har vært kontakt med mat, og plast som ikke har det.
[17.10.19] 4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
[16.10.19] ECOS viser hvordan man kan bruke økodesign for å utvikle miljøvennlige plastprodukter, samt fremme overgangen til en sirkulær økonomi.
[15.10.19] Forskere vurderer fremtidige muligheter og hindre for mer bærekraftig resirkulering av metallavfall, for å redusere karbonavtrykket.
[14.10.19] Ny strategi foreslår delingsøkonomi som et verktøy mot bærekraftig utvikling, og nye innovative løsninger for varer og tjenester.
[11.10.19] EU fremlegger sin handlingsplan for økt sysselsetting i byer.
[10.10.19] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
[09.10.19] Kiteturbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs.
[04.10.19] Hybridteknologi bidrar til en enklere og mer energieffektiv CO2-fangst fra sement.