Nyeste fra Europabanken

[29.08.18] MOBNET-prosjektet har designet et søk- og ledningssystem som med bruk av moderne lokaliseringsteknologi skal bistå nødetater i søk- og redningsoperasjoner.
[28.08.18] DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
[27.08.18] NUNATARYUK er et EU-finansiert Horisont 2020-prosjekt som skal bidra til å danne et nettverk som skal drøfte utfordringene med at permafrosten i Arktis tiner.
[24.08.18] Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ…
[23.08.18] STRONGMAR-prosjektet bidrar til kunnskapsutveksling og utvikling av både det oseanografiske og teknologiske forskningsfeltet gjennom samarbeid og samhandling.
[22.08.18] BHIVE-prosjektet skal gjennom identifisering av nye biomaterialer utløse potensialet for mer bærekraftige levemåter.
[13.08.18] Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
[10.08.18] H2020-prosjektet GAIN har fokus på å øke den europeiske akvakulturproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte.
[09.08.18] INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive st