Nyeste fra Europabanken

[05.11.18] Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
[02.11.18] Utvikler biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast
[01.11.18] Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
[01.11.18] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[31.10.18] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[30.10.18] Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.
[29.10.18] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[24.10.18] Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
[23.10.18] Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.