Nyeste fra Europabanken

[14.01.20] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[13.01.20] Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[09.01.20] OSS skal motivere flere til å starte egne bedrifter ved å forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører.
[08.01.20] Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
[17.12.19] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.
[16.12.19] Norsk sokkel har et stort vekstpotensial innen havvind, og kan kan potensielt ha 42GW installert kapasitet i 2050.
[13.12.19] Datasentrenes høye strømforbruk kan løses ved fleksibel energibruk fra fornybare energikilder.
[10.12.19] Et integrert rørsystem utveksler varmen fra solcellepanelet, som for eksempel kan brukes til å varme opp vann. Solcellepanelet har også et eget kjølesystem…