Nyeste fra Europabanken

[10.10.16] En aktiv og selvstendig alderdom, samarbeid mellom etater og lavere utgifter til helseforsikring er blant det som har gjort nederlandske Nord-Brabant til…
[10.10.16] En storskala bruk av elektriske biler på europeiske veier vil føre til betydelig lavere klimagassutslipp og lavere nivåer av luftforurensende stoffer. 
[10.10.16] JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til…
[06.10.16] SponGES-prosjektet skal utvikle en integrert økosystembasert tilnærming for vern og bærekraftig nytte av sårbare svamp-økosystemer i Nord-Atlanteren.
[04.10.16] Ageing Well in Wales-programmet skal bidra til eldre- og demensvennlige samfunn i bygder og byer over hele Wales.
[04.10.16] Medisineringstjenesten Integrated Medicines Management (IMM) utgjør kjernen i Nord-Irlands reference site-prosjekt.
[03.10.16] En handlingsplan har effektivisert og bedret omsorgstjenestene for syke eldre i Skåne.
[30.09.16] I Catalonia i Spania samarbeider etatene tett for å gi det beste omsorgstilbudet til sine innbyggere, og ved bruk av effektive metoder reduseres antall som…
[30.09.16] CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.