Nyeste fra Europabanken

[09.12.19] Turbinen skal tåle at kraftproduksjonen stopper og starter 30 ganger på én dag, slik at vannkraften raskt kan tilpasse seg markedsbehovene og værforholdene…
[06.12.19] Energisektoren i Europa er preget av kjønnsforskjeller, og mangel på kjønnsdifferensierte data gjør det utfordrende å evaluere likestillingsinitiativer.
[05.12.19] Resirkulert mineralull fra bygge- og riveavfall blir omdannet til et nytt råstoff som kan brukes i produksjonen av nye byggevarer.
[02.12.19] De fleste europeiske land har innført tiltak og reguleringer, og stadig flere bedrifter tar i bruk sirkulære forretningsmodeller.
[29.11.19] SECURECHAIN utvikler en ressurseffektiv og bærekraftig verdikjede for bioenergi.
[28.11.19] Det må bygges ut 450 GW havvind innen 2050 dersom man skal nå målet om klimanøytralitet. Ifølge Wind Europe er det et realistisk mål, men det vil kreve enorme…
[27.11.19] Resirkulering av boligblokker vil bidra til mer bærekraftig og ressurseffektiv utbygging.
[26.11.19] SCALIBUR utvikler og demonstrerer innovative løsninger for å omdanne bioavfall og avløpsslam til nye produkter.
[25.11.19] Forbedringer i infrastrukturen, som tilgang på landstrøm og miljøvennlig oppvarming av terminalbygg, skal bidra til mer miljøvennlige havner