Nyeste fra Europabanken

[22.08.19] Tall fra Eurostat viser at EU har hatt en varierende, men generell fremgang.
[21.08.19] En ny båt kan fjerne både søppel og alger samtidig.
[20.08.19] Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.
[19.08.19] Den europeiske investeringsbanken (EIB) har laget et vegkart med 15 tiltak som skal hjelpe byer med overgangen til en sirkulær økonomi
[16.08.19] Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige
[15.08.19] Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.
[14.08.19] Gården skal kunne dyrke 1000 kg frukt og grønt daglig i høysesongen, uten å bruke jord og sprøytemidler.
[13.08.19] Godkjente anlegg må følge strenge miljøkrav og sikrer at skipsgjenvinning skjer på en forsvarlig måte. Fem norske gjenvinningsanlegg er lagt til på listen.
[12.08.19] DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi