Nyeste fra Europabanken

[26.09.17] Det kastes 88 tonn matavfall i EU-landene hvert år. Det tilsvarer 173 kg per person, og koster 143 milliarder euro i året.
[25.09.17] Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.
[25.09.17] Kan oppdrett av blåskjell snu eutrofieringen av Østersjøen? Og kan man samtidig utvikle en forretningsmodell for fôrindustrien?
[22.09.17] Hvordan får man unge mennesker til å lykkes med å starte nye nettbaserte bedrifter?
[20.09.17] Østersjøen har stort potensiale for å produsere Offshore vindenergi. Baltic Intergrid-prosjektet skal jobbe med å gjøre dette potensialet til virkelighet. 
[20.09.17] Etterspørselen etter solenergi vokser fra år til år. For første gang tangerer solenergi kjernekraft i kapasitet.
[19.09.17] E-highway2050 prosjektet utvikler en planleggingsmetodologi for å skape en robust utvidelsesplan for ett europeisk kraftoverføringsnettverk.
[19.09.17] I august meldte FN at Arendal er verdens første kommune til å forplikte seg til 100% klimanøytral drift gjennom Climate Neutral Now initiativet.
[19.09.17] Ved hjelp av å kunne lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.