Nyeste fra Europabanken

[19.07.19] Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive
[09.07.19] Vanndronen plukker opp søppel fra havet og samler inn havdata.
[05.07.19] Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
[03.07.19] EUMOFA har laget en oversikt over mulighetene og utfordringene knyttet til bioøkonomien.
[28.06.19] Kommisjonen har laget et veikart for hvordan EUs produktpolitikk kan bidra til en overgang til sirkulær økonomi.
[27.06.19] Et sett med nøkkelkriterier og prinsipper skal sikre at vindkraftutbygging blir rettferdig og sosialt inkluderende.
[26.06.19] Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene
[25.06.19] REFRESH har utviklet en plattform hvor man kan dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn.
[24.06.19] Lokale myndigheter kan i stor grad bruke offentlige anskaffelser for å sikre en mer bærekraftig byggenæring.