Nyeste fra Europabanken

[24.09.18] Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
[24.09.18] Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane…
[24.09.18] Prosjektet har som målsetting å separere menneskeskapte og naturlige klimagasser, samt å skape en oversikt over utslippene fra CO2, CH4 og N2O over hele…
[21.09.18] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
[20.09.18] Formålet med prosjektet er å utvikle transnasjonale innovasjonssamarbeid for bærekraftig forretningsutvikling i nye, blå markeder.
[20.09.18] En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
[19.09.18] SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
[18.09.18] Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.
[17.09.18] RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte