Nyeste fra Europabanken

[21.11.18] Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
[19.11.18] Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
[15.11.18] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[14.11.18] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
[13.11.18] Rapporten peker må nødvendige reformer for å kunne utnytte potensialene i arbeidsmarkedet fra 2018-2020, fra utdanning- og opplæringssystemer til roller i…
[09.11.18] Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
[08.11.18] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[07.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.