Nyeste fra Europabanken

[21.06.19] Sesongbaserte langtidsvarsler skal gjøre energisektoren mer motstandsdyktig mot klimaendringer og ekstremvær.
[20.06.19] OECD har laget en oversikt over hvor langt medlemslandene har kommet med å nå FNs bærekraftsmål.
[19.06.19] Eurydice har sett på hva nasjonale myndigheter i EU gjør for å fremme integrering av elever med innvandrerbakgrunn i skolen.
[18.06.19] The Ocean Data Platform vil redde livet i havet.
[17.06.19] Eksperter og maskinlæringsalgoritmer har identifisert 100 innovasjoner som kan få stor innvirkning på verdensøkonomien og fremtidens samfunn.
[14.06.19] Valencia er den første byen som implementerer
[13.06.19] BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
[12.06.19] KITRO regner ut hvor mye mat som blir kastet og viser hvilke typer matvarer som ligger i søpla. Det gir også oversikt over kostnadene relatert til matsvinn.
[11.06.19] Plastforbruket øker og kun 30% av plastavfall gjenvinnes i Europa. Mer effektive forebyggingstiltak må på plass for å redusere miljøbelastningen.