Nyeste fra Europabanken

[10.02.20] Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
[07.02.20] S2C skal øke andelen energieffektive offentlige bygg.
[06.02.20] Det internasjonale energibyrået IEA anslår at den globale kapasiteten innen fornybar energi vil øke med 50% de neste fem årene.
[03.02.20] HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
[31.01.20] I dag er det bare 8,6% av den globale økonomien som er sirkulær – for to år siden var 9,1% sirkulær. Dette kan forklares gjennom tre relaterte trender.
[30.01.20] Integrerte støtteinfrastrukturer og styringsverktøy skal gjøre regionale innovasjonsaktører bedre rustet til å implementere smart spesialiseringsstrategier.
[28.01.20] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
[24.01.20] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[23.01.20] Det kommende 5G-nettet byr på nye sikkerhetsutfordringer, og statlige eller statsstøttede aktører utgjør den største trusselen.