Nyeste fra Europabanken

[08.11.19] Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan byer kan tilpasse seg en sirkulær økonomi designet for mat.
[07.11.19] Råmaterialer spiller en betydelig rolle i det moderne samfunnet, økonomisk vekst og velferd.
[06.11.19] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[04.11.19] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[31.10.19] Build-in-Wood skal demonstrere de miljømessige og økonomiske fordelene ved å bruke trevirke i fleretasjers bygg.
[30.10.19] Rapport fra Europakommisjonen forteller hvordan EUs utvikling mot FNs bærekraftsmål ligger an.
[29.10.19] Offshore vind har et enormt vekstpotensial, og det internasjonale energibyrået (IEA) spår at markedet for havvind vil være femten ganger så stort innen 2040.
[28.10.19] OES presenterer i sin årsrapport en statusoppdatering på det internasjonale samarbeidet om havenergi.
[25.10.19] SINTEF koordinerer prosjekt med mål om å kunne lage bærekraftig hydrogen fra vindenergi. Dette for å sikre mindre belastning på strømnettet på rurale steder.