Nyeste fra Europabanken

[15.11.17] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) har jobbet tett med ulike produsentorganisasjoner i Afrika, Karibien, og Stillehavsregionen for…
[15.11.17] Europakommisjonen har publisert en artikkel hvor de viser til hvordan smartere bruk av gjenvunnet vann kan spare energi og redusere drivhusgasser.
[15.11.17] Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.
[15.11.17] Forskere har funnet ut at nye måter å håndtere matavfall fra butikker på kan begrense negative påvirkninger på miljøet.
[15.11.17] Nanoteknologien har mange bruksområder. Hva er mulighetene til nanoteknologi innenfor miljøfeltet?
[15.11.17] Hva er mulighetene og bruksområdene for nanoteknologi innenfor bygg- og anleggsbransjen?
[15.11.17] Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om nanoteknologi - Hvordan kan nanoteknologien brukes innenfor fotonikk?
[14.11.17] GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.
[14.11.17] 293 millioner euro er øremerket blå vekst i den kommende programperioden i Horisont 2020.