Nyeste fra Europabanken

[20.02.18] Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
[20.02.18] ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
[19.02.18] INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
[19.02.18] LUC4C-prosjektet har hatt som målsetning å fremme grunnleggende kunnskap innen klimaforandringer.
[19.02.18] Kompetansemangel og feil kompetanse utgjør store bekymringer for det europeiske arbeidsmarkedet.
[19.02.18] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
[19.02.18] Rapporten Unleashing Europe's offshore wind potential viser at havvind kan produsere mellom 7%-11% av Europas strømforbruk innen 2030. 
[19.02.18] RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
[01.02.18] INAPRO utvikler innovative og bærekraftige løsninger for akvaponisystemer gjennom modeller som viser bruken av systemene i urbane- og distriktsområ