Nyeste fra Europabanken

[24.10.19] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[23.10.19] CityLoops utvikler, tester og demonstrerer innovative planleggingsverktøy som skal fremme sirkulære og ressurseffektive materialstrømmer.
[22.10.19] ETIP Ocean legger frem sin strategi for hvordan bruken av havkraft skal øke i fremtiden, og hvordan myndigheter kan stimulere til innovasjon og nye løsninger…
[18.10.19] POLYMARKs system identifiserer og markerer plast som har vært kontakt med mat, og plast som ikke har det.
[17.10.19] 4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
[16.10.19] ECOS viser hvordan man kan bruke økodesign for å utvikle miljøvennlige plastprodukter, samt fremme overgangen til en sirkulær økonomi.
[15.10.19] Forskere vurderer fremtidige muligheter og hindre for mer bærekraftig resirkulering av metallavfall, for å redusere karbonavtrykket.
[14.10.19] Ny strategi foreslår delingsøkonomi som et verktøy mot bærekraftig utvikling, og nye innovative løsninger for varer og tjenester.
[11.10.19] EU fremlegger sin handlingsplan for økt sysselsetting i byer.