Nyeste fra Europabanken

[20.12.16] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
[12.12.16] En teknikk for å omdanne CO2 til stein har blitt utviklet og testet på Island, men en annen tung utfordring kan forhindre suksess i stor skala.  
[08.12.16] Europakommisjonen lanserte 1. desember en koalisjon for digitale ferdigheter og arbeid for å hjelpe europeere i deres karrierer og dagligliv.
[08.12.16] Horizon 2020 Monitoring Report gir innsikt i gjennomføringen og deltakelse av de to første årene av rammeprogrammet.
[08.12.16] I juni vedtok Europakommisjonen en New Skills Agenda for Europe. På et rådsmøte i november ble ekstremisme satt på agendaen. 
[07.12.16] Årets Education and Training Monitor adresser migrasjon, demografi og nøkkelkompetanser utdanning skal bidra til å utvikle.
[06.12.16] Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen
[06.12.16] MarGen var et forprosjekt med mål om å utvikle felles nordisk kunnskap, samt utforme en prosjektplan for et marin genomisk samarbeidsprosjekt
[05.12.16] Arbeidet mot et internett med bedre tjenester, høyere intelligens, og større grad av brukerinvolvering og deltakelse, startet høsten 2016.