Nyeste fra Europabanken

[20.12.17] SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
[19.12.17] Prosjektet Joint Action on Dementia 2015-2018 skal finne de mest effektive tiltakene innenfor demensomsorg og teste dem.
[13.12.17] AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann. 
[13.12.17] Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme…
[09.12.17] Ved samarbeid skal prosjektet generere bedre ressursutnytting og utvikle strategier som ganger besøksnæringen i ØKS-regionen.
[07.12.17] Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
[06.12.17] Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.
[06.12.17] Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.
[05.12.17] Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!