Nyeste fra Europabanken

[10.10.19] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
[09.10.19] Kiteturbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs.
[04.10.19] Hybridteknologi bidrar til en enklere og mer energieffektiv CO2-fangst fra sement.
[03.10.19] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[02.10.19] Partnerskapet gjennom Urban Agenda har lansert sin handlingsplan på urban mobilitet.
[01.10.19] Future technology for prosperity har identifisert fem satsningsområder EU bør fokusere på i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa.
[30.09.19] EU presenterer sin handlingsplan for hvordan byer kan gå over til et grønnere energisystem.
[27.09.19] De globale utslippene vil nå en topp i 2025 ifølge DNV GL, men det grønne skiftet går for tregt dersom man skal begrense den globale opppvarmingen til 1,5°C.
[26.09.19] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.