Nyeste fra Europabanken

[10.04.19] DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
[09.04.19] Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
[08.04.19] Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
[05.04.19] CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner
[04.04.19] Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet
[03.04.19] Europa må bane vei for en bærekraftig omstilling dersom en skal hindre å sette økonomisk velstand, samfunnet, og miljøet i fare.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
[01.04.19] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
[29.03.19] Gjennom langsiktige strategiplaner har Flandern satt seg konkrete mål for hvordan bærekraftsmålene skal implementeres i regionen