Nyeste fra Europabanken

[28.08.19] Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
[27.08.19] En studie viser at sjøfugl unngår vindmøllene i mye større grad enn tidligere antatt.
[26.08.19] WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
[23.08.19] Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan mote-og tekstilindustrien kan bli mer bærekraftig. Nøkkelen til suksess er sirkulær økonomi.
[22.08.19] Tall fra Eurostat viser at EU har hatt en varierende, men generell fremgang.
[21.08.19] En ny båt kan fjerne både søppel og alger samtidig.
[20.08.19] Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.
[19.08.19] Den europeiske investeringsbanken (EIB) har laget et vegkart med 15 tiltak som skal hjelpe byer med overgangen til en sirkulær økonomi
[16.08.19] Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige