Nyeste fra Europabanken

[01.02.18] BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
[01.02.18] Cedefop har sammen med Kantar Public, lansert en undersøkelse som utforsker europeiske borgeres oppfatninger av fag- og yrkesopplæring. 
[01.02.18] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[01.02.18] Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet har kommet til enighet om nye regler for å forbedre energieffektiviteten i bygg. 
[01.02.18] Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring er ute med publikasjonen Spotlight on VET som tar temperaturen på yrkesopplæring i Europa. 
[29.01.18] Aktuelle estimater tyder på at data kan booste EUs økonomi med åtte milliarder euro per år.
[29.01.18] Verdensøkonomien kun er 9,1% sirkulær. Denne statistikken er hovedkonklusjonen i den første Circularity Gap-rapporten.
[24.01.18] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[24.01.18] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!