Nyeste fra Europabanken

[11.10.17] Hvordan kan man styrke elevers muligheter til å bestå skoleløpet og forhindre frafall?
[11.10.17] Under Our Ocean 2017-konferansen forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet. 
[11.10.17] Hvem stakk av med seieren i under gårsdagens RegioStars Awards? Les mer her!
[11.10.17] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[10.10.17] Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
[10.10.17] Wales har blitt en ledende region innen energikilder med lavt karbonutslipp.
[09.10.17] En aldrende befolkning er en utfordring for hele verden. Verktøy som legger til rette for og bidrar til aktiv og sunn aldring, kan være løsningen. 
[07.10.17] Ren Kystlinje skal gjennom en felles innsats effektivisere strandrensing, øke bevisstheten om og forhindre mer søppel i havet.
[06.10.17] Hvordan kan man jevne ut fordelingen av forskning og innovasjon i Østersjøen og samtidig øke den industrielle innovasjonen i regionen?