Nyeste fra Europabanken

[18.04.18] Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
[17.04.18] Et EU-finansiert prosjekt som jobber med å utvikle en måte å måle utslippspartikler ned til 10 nanometer.
[17.04.18] TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
[16.04.18] P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.
[16.04.18] AEROFLEX jobber for å imøtekomme utfordringene bilprodusentene og logistikkindustrien står ovenfor i veitransportsektoren fremover.
[16.04.18] Et utvekslingsprogram som bygger et internasjonalt konsortium av forskningspartnere med en felles interesse i positiv mental helse på skoler.
[13.04.18] ROAMER - Et EU-finansiert prosjekt som har utviklet et omfattende og integrert veikart for mental helse.
[12.04.18] EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
[11.04.18] XCYCLE - et EU prosjekt som jobber med innovative løsninger for å redusere ulykker som involverer syklister i trafikken