Nyeste fra Europabanken

[17.12.18] Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
[14.12.18] Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
[12.12.18] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
[11.12.18] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
[10.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
[07.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
[06.12.18] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
[06.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal gjennom utdannings- og opplæringssystemer takle de komplekse utfordringene i fremtidens land- og skogbruk.
[05.12.18] Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder