Nyeste fra Europabanken

[19.06.18] Ved hjelp av kunstig virkelighet (VR), vil SyncVR gi eldre mennesker spennende opplevelser og på denne måten motvirke ensomhet.
[18.06.18] En nettbasert plattform som lar eldre tilby sine kunnskaper og tjenester, og øker deres deltakelse i lokalsamfunnet.
[15.06.18] Sanoste tilbyr interaktive treningstimer og diskusjonsgrupper for eldre, som fører til økt fysisk og psykisk stimulering.
[14.06.18] En nettside som lar deg utforske små og store arrangementer i nabolaget ditt.
[12.06.18] Trygg og enkel digital kommunikasjon, tilpasset den eldre generasjon.
[11.06.18] En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
[07.06.18] Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.
[01.06.18] Appen forbedrer selvtillit og hjelper mennesker med nedsatt hukommelse til å leve, jobbe og sosialisere seg mer selvstendig gjennom steg-for-steg videoer.
[31.05.18] Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore…