Nyeste fra Europabanken

[05.12.16] Arbeidet mot et internett med bedre tjenester, høyere intelligens, og større grad av brukerinvolvering og deltakelse, startet høsten 2016.
[05.12.16] Viden til Vækst springer ut av prosjektet SkanKomp, som har arbeidet med kompetanseutvikling av arbeidskraften.
[05.12.16] FIRST MOTION-prosjektet jobbet for å forbedre og tilrettelegge for forretningsmiljøet i Østersjøregionen.
[05.12.16] Prosjektet Medi@TIC har hatt som mål å styrke konkurransekraften til audiovisuell næring.
[05.12.16] IKON-prosjektet har hatt til formål å styrke besøksnæringen i ØKS-regionen, øke kompetansen og bryte ned grensehindringer.
[02.12.16] Den første av tre workshops på turen vår til Cádiz hadde «marine resources and biotechnology» som tema. De spanske forskerne introduserte oss for en rekke av…
[02.12.16] KRUT-prosjektet skal finne fram til nye strategier innenfor fem satsingsområder for musikk- og kulturskoler.
[30.11.16] En ny EU-plattform skal bidra til at EU kan nå FNs bærekraftmål om 50% reduksjon av matsvinn innen 2030. 
[29.11.16] Den belgiske byen Gent er en foregangsby med sin fotgjengervisjon - nå skal de ta den enda lengre.