Nyeste fra Europabanken

[06.08.18] ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
[03.08.18] Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
[02.08.18] SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
[01.08.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innen fotonikk.
[31.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor IKT.
[30.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor byggsektoren.
[27.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor transportsektoren.
[26.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor produksjonssektoren.
[25.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor helsesektoren.