Nyeste fra Europabanken

[05.10.18] Potensielle fordeler ved autonome kjøretøy krever strategisk planlegging mellom offentlig og privat sektor.
[04.10.18] Rapporten er del av World Economic Forums initiativ for å forme den globale energi-fremtiden, og sikre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi.
[03.10.18] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
[02.10.18] Blockchain gir både muligheter og utfordringer i arbeidet mot en mer bærekraftig planet.
[01.10.18] Digital transformasjon i bedrifter - muligheter og utfordringer
[28.09.18] Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
[27.09.18] Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
[26.09.18] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
[26.09.18] For å sikre en bærekraftig fremtid for jorden er det viktig å møte verdens behov for fornybar energi.