Nyeste fra Europabanken

[28.03.19] iRead arbeider med å utvikle en programvareinfrastruktur som skal støtte språkopplæringen.
[27.03.19] Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs
[26.03.19] Digitalisering kan spille en sentral rolle EUs overgang til en sirkulær økonomi dersom en klarer å utnytte de mulighetene som finnes
[25.03.19] Ifølge OECD ligger verdens råvarebruk an til å bli dobbelt så stort om 30 år. Det kan føre til alvorlige miljøkonsekvenser
[22.03.19] Offentlige myndigheter kan benytte sirkulære offentlige anskaffelser som et virkemiddel i omstillingen til en sirkulær økonomi
[21.03.19] Verden kan unngå farlige klimaendringer dersom sirkulær økonomi blir forvaltet riktig
[20.03.19] Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
[19.03.19] Ved hjelp av BAT-konklusjoner kan myndigheter reduserer de negative miljø- og sikkerhetsmessige effektene i forbindelse med avfallshåndtering
[18.03.19] Myndigheter, prosjektpådrivere og finansnæringen kan iverksette tiltak som sikrer mer finansiering til prosjekter innenfor sirkulær økonomi