Nyeste fra Europabanken

[04.12.17] Globale endringer i bruk av landområder fører til endringer i tilgangen på vannressurser. Hvordan kan man best takle disse endringene?
[04.12.17] Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
[01.12.17] ISS-EWATUS vil utvikle et støttesystem for effektiv bruk av vann og ressursforvaltning.
[01.12.17] Tilgang på vann er en av de største risikoene for global økonomisk vekst de neste 10 årene. WATERNOMICS vil oppmuntre forbrukere til å endre sine vaner!
[01.12.17] Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
[01.12.17] Coast Alive!-prosjektet har sett hvordan kultur- og naturarv kan brukes til å fremme folkehelse og næringsutvikling.
[01.12.17] Prosjektet skal sikre at regionen ikke taper kampen om lukrative turister fra Kina til andre destinasjoner på grunn av manglende handling.
[01.12.17] Prosjektet skal utvikle nye modeller og verktøy som skal styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper.
[01.12.17] Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen.