Nyeste fra Europabanken

[06.10.17] Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
[06.10.17] Hvordan kan man sikre at nyoppstartede teknologivirksomheter blir levedyktige utenfor oppstartsboblen? Portugisiske TecBIS mener de har funnet svaret!
[05.10.17] Hvordan kan Europas aldrende befolkning bo lenger hjemme og samtidig være sikre på at de får den hjelpen de trenger?
[04.10.17] For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.
[04.10.17] CityScope redskapet kan løse mange problemer. I Hamburg tok de det i bruk for å inkludere befolkningen i plassering av boliger for asylsøkere.
[04.10.17] CityScope-redskapene er digitale plattformer som kan bidra til å løse plassdesign og urbane planeggingsutfordringer i byer.
[02.10.17] I Tampere har man bygget et unikt nettverk som tilbyr ekspertise, tjenester, verktøy og tilgang på utstyr innen 3D-printing.
[28.09.17] Europakommisjonen la frem forslag om å sette ett utslippstak på 550 gram CO2 per kilowatt time på kraftverk som subsidieres.
[28.09.17] Mikroplast har i den siste tiden vært mye i media, spesielt i sammenheng med havforurensning, men hva er det egentlig?