Nyeste fra Europabanken

[30.09.16] I Catalonia i Spania samarbeider etatene tett for å gi det beste omsorgstilbudet til sine innbyggere, og ved bruk av effektive metoder reduseres antall som…
[30.09.16] CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
[30.09.16] I en stadig mer globalisert verden, sliter ofte tradisjonelle industribedrifter med å forbli konkurransedyktige.
[29.09.16] Til grunn for NHS24 Skottlands ehelsesatsinger ligger en visjon om lengre og sunnere liv i egne hjem eller hjemlige omgivelser, og mål om bedre helsetjenester
[29.09.16] Men en høy andel eldre mennesker i befolkningen har Baskerland vært nødt til å ta grep for å gjøre alderdommen så god som mulig.
[29.09.16] Investeringer i ny teknologi har revolusjonert avfallshåndtering i den polske regionen Lubusz. Mengden resirkulert og kompostert avfall har økt dramatisk.
[29.09.16] EURegio Barrierefrei utvikler nettside for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den skal fungere som en plattform for informasjon og vurdering av…
[28.09.16] Ved hjelp av elektroniske systemer og tilrettelagte aktiviteter øker Andalusia i Spania livskvaliteten til sine eldre innbyggere.
[28.09.16] DiscardLess-prosjektet skal bidra med kunnskap, verktøy og teknologier for å eliminere tilbakekasting av fisk som er økonomisk uinteressante eller mindre enn…