Nyeste fra Europabanken

[27.10.16] Imagine-prosjektet er en innovativ løsning for å redusere avfall - syklene leies ut i stedet for å selges, og returneres når barnet har vokst fra den. 
[26.10.16] ButaNexT-prosjektet skal takle tekniske utfordringer som hindrer biobutanol i å slå seg opp på markedet for alternative drivstoff.
[26.10.16] PRINTCR3DIT-prosjektet skal bruke 3D-printing for å øke prosessintensivering i kjemisk industri ved å tilpasse reaktorer og strukturerte katalysatorer.
[25.10.16] En handlingsorientert rapport som tar for seg byutvikling, nytenkning og forvaltning i et urbaniseringsperspektiv.
[25.10.16] Hydrogen Mobility Europe (H2ME) samler Europas mest ambisiøse nasjonale satsinger på hydrogen mobilitet.
[25.10.16] Den ferske mini-rapporten til Cedefop viser at europeiske prosjekter og initiativer fører til hindring av frafall i yrkesopplæring
[25.10.16] Kommisjonen har nylig foreslått fremtidsrettede og forenklede regler som gjør det mer attraktivt for selskaper å investere i ny IKT-infrastruktur.
[24.10.16] AQUACROSS-prosjektet skal støtte EUs innsats for å forbedre biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
[24.10.16] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.