Nyeste fra Europabanken

[18.11.19] Mengden grovavfall som kastes kan reduseres ved hjelp av avfallshåndteringssystem.
[15.11.19] Den årlige analysen til IEA konkluderer med at dagens politikk og planlagte klimatiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig framtid.
[14.11.19] ELICAN-prosjektet utvikler verdens første havvindmølle som kan installeres kranfritt.
[13.11.19] Den europeiske investeringsbanken har publisert en guide som forteller hvordan offentlig sektor kan komme i gang med sirkulær økonomi.
[12.11.19] Interreg-prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.
[11.11.19] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[08.11.19] Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan byer kan tilpasse seg en sirkulær økonomi designet for mat.
[07.11.19] Råmaterialer spiller en betydelig rolle i det moderne samfunnet, økonomisk vekst og velferd.
[06.11.19] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.