Nyeste fra Europabanken

[15.03.19] Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektivitet ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
[14.03.19] EUs akvakultursektor opplever rask økonomisk vekst. Gjennom langsiktige strategiplaner skal medlemslandene øke produksjonen og bli mindre avhengig av…
[13.03.19] Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
[12.03.19] Dersom man ta tak i utfordringene og legger bedre til rette for en overgang til sirkulær økonomi, vil flere bedrifter velge bærekraftige forretningsmodeller
[11.03.19] Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
[08.03.19] En ny investeringsplattform for blå økonomi (BEIP) kan sikre finansiering til innovative og bærekraftige bedrifter.
[07.03.19] Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
[05.03.19] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
[04.03.19] NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.