Nyeste fra Europabanken

[14.10.16] UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og…
[14.10.16] SeaChange jobber for en grunnleggende holdningsendring hos mennesker i deres forhold til havet.
[13.10.16] SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.
[13.10.16] Det franske selskapet New Wind har utviklet treformede vindturbiner som nå skal de installeres på Place de la Concorde i Paris. 
[13.10.16] NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.
[12.10.16] OceanOne, en to-arms undervannsrobot med kunstig berøringssans, tillater menneskelige piloter en enestående evne til å utforske havdypet på en naturtro måte.
[12.10.16] ZERO-PLUS-prosjektet skal i sitt fireårige omfang sikre at innovative løsninger for energieffektivitet vil bli utviklet og at markedet oppdateres. 
[12.10.16] Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og…
[12.10.16] En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.