Nyeste fra Europabanken

[04.10.16] Ageing Well in Wales-programmet skal bidra til eldre- og demensvennlige samfunn i bygder og byer over hele Wales.
[04.10.16] Medisineringstjenesten Integrated Medicines Management (IMM) utgjør kjernen i Nord-Irlands reference site-prosjekt.
[03.10.16] En handlingsplan har effektivisert og bedret omsorgstjenestene for syke eldre i Skåne.
[30.09.16] I Catalonia i Spania samarbeider etatene tett for å gi det beste omsorgstilbudet til sine innbyggere, og ved bruk av effektive metoder reduseres antall som…
[30.09.16] CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
[30.09.16] I en stadig mer globalisert verden, sliter ofte tradisjonelle industribedrifter med å forbli konkurransedyktige.
[29.09.16] Til grunn for NHS24 Skottlands ehelsesatsinger ligger en visjon om lengre og sunnere liv i egne hjem eller hjemlige omgivelser, og mål om bedre helsetjenester
[29.09.16] Men en høy andel eldre mennesker i befolkningen har Baskerland vært nødt til å ta grep for å gjøre alderdommen så god som mulig.
[29.09.16] Investeringer i ny teknologi har revolusjonert avfallshåndtering i den polske regionen Lubusz. Mengden resirkulert og kompostert avfall har økt dramatisk.