Nyeste fra Europabanken

[19.09.16] Ved hjelp av styrke- og balansetrening skal man forebygge fall og skader blant eldre i hele Europa.
[15.09.16] Med Hywind Scotland Pilot Park bygger Statoil verdens første flytende vindturbinpark, med en samlet kapasitet på 30 megawatt.
[15.09.16] 15 institusjoner i ni EU land går sammen for å finne og utvikle ny type antibiotika fra havets økosystem.
[15.09.16] Sea-on-a-Chip-prosjektet har som mål å utvikle en sensorplattform som skal vurdere kjemisk forurensing av elvemunninger og kystområder.
[15.09.16] Den ideelle organisasjonen Peace Boat har fått med seg DNV GL og skal nå bygge verdens mest miljøvennlige cruiseskip. 
[14.09.16] Ved å observere slagpasienter som trener opp motorikken etter sykdommen, ved hjelp av et virtuelt spill, ønsker man å forbedre rehabiliteringen
[13.09.16] Ved å etterspørre innovasjon i offentlige innkjøp skal prosjektet Cleantech TIPP skape mer innovasjon.
[13.09.16] Fearless- prosjektet har opprettet en sensoralarm som skal oppdage ulykker som oppstår hjemme hos samfunnets mest sårbare mennesker.
[12.09.16] Mobile Age-prosjektet jobber med åpne offentlige data, mobilteknologi, og levering av offentlige tjenester rettet mot Europas eldre befolkning.