Aktører

Portugal

Unidade de Bioquímica jobber med forskning og utvikling innenfor bioteknologi. Selskapet produserer makroalger (tang og tare) som de bruker i et egenprodusert jodtilskudd. Målet er å redusere jodmangelen blant verdens befolkning.

Spania
AIMPLAS er et teknologisenter med 30 års erfaring innen plastindustrien som tilbyr løsninger til bedrifter i hele verdikjeden.
Tyskland
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
Nederland

Det nederlandske samferdselsdepartementet har ansvaret for samferdsel, infrastruktur og vannforvaltning. 

Tyskland

TX Logistik er en av Europas største transportører av gods på jernbane. Selskapet leverer godstransporttjenester og utvikler intermodale transportløsninger. De tilbyr også konsulenttjenester innen jernbanelogistikk. Siden Januar 2017 er selskapet eid av Mercitalia Group, et datterselskap FS Ferrovie dello Stato Italiano.

London

BP, tidligere British Petroleum, er et petroleumsselskap med hovedkvarter i London. Selskapet er et av de fire største oljeselskapene i verden (sammen med Shell, ExxonMobil og Total). 

Hellas

The Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) ble dannet i 2000 er en av de ledende forskningssentrene i Hellas. Senteret er oppført blant  listen over topp-20 EU forskningsinstitusjoner med høyest deltakelse i konkurransedyktige forskningssprogram. CERTH forsker på mange tematiske områder, blant annet energi, miljø, industri, mekatronikk, informasjon og kommunikasjon, transport og bærekraftig mobilitet, helse, smart oppdrett, sikkerhet, samt flere tverrfaglige vitenskapelige områder.

Brussel

Den europeiske teknologiplattformen Alice er opprettet for å utvikle en omfattende og helhetlig strategi for forskning, innovasjon og markedsutvikling knyttet til logistikk og forsyningskjeder i Europa. Plattformen støtter og bistår også i gjennomføringen av EUs forksningsprogram Horisont 2020. 

Danmark

Floating Power Plant AS er et dansk clean-tech selskap som designer, utvikler og tilgjengeliggjør en unik patentert teknologi gjennom en flytende offshore plattform for vind- og bølgeenergi.

Selskapet ble etablert i 2004 og deres visjon er å bli anerkjent for å ha den mest effektive flytende vind- og bølgeenergiløsningen, og å gjøre det mulig for internasjonale energileverandører å levere fornybar energi til lave priser.