Aktører

Norge

Norges Forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Norges regjering og departementer. Forskningsrådet fordeler årlig ut ca ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning og å fremme innovasjon og bærekraft. Rådet mobiliserer til økt norsk deltakelse i internasjonal forskning, og stimulerer til samarbeid mellom ulike forskningsmiljø, næringslivet og offentlig sektor.

Norge
Hellas

MYTILINEOS- konsernet har sitt hovedkontor i Hellas og har vært et aktivt industriselskap siden 1908. Selskapet opererer hovedsakelig innen fire hovedområder: EPC (Engineering-Procurement-Construction), metallurgi, elektrisk energi og gasshandel. 

Selskapets mål er å forbedre og fremme greske industrielle produksjonsløsninger og produkter i Europa og rundt om i verden. 

Tyskland

Selskapet ble opprettet i 1968, og holder til i Munchen, Tyskland. 
Hovedoppgavene til selskapet er å planlegge, utvikle og overse systemer og installasjoner innen fornybar energi-teknologi, med fokus på solenergi og vann- og vindkraft.  

Finland
Hydroll er det eneste selskapet i verden som fullt og helt spesialiserer seg på design og produksjon av stempelakkumulatorer i høyeste kvalitet.
Italia
Rina Consulting SPA leverer tjenester innen teknologisk ekspertise og omfattende kunnskap om industri.
Frankrike

Sorbonne Universitetet er et tverrfaglig, forsknings-fokusert akademisk instutisjon. Sorbonne er et av verdens første universiteter og svært anerkjent.

Universitetets satsningsområder er kunst og humanistiske fag, medisin og ingeniørvitenskap. 

 

Spania

Orbital CS er et selskap med hovedkontor i Spania som tilbyr sine kunder eksklusive og kvalitetssikrede tjenester i kritisk systemteknikk (critical systems engineering) innen fly, romfart og jernbane.

Selskapet er ledende innen kritisk systemteknikk, samt hele verdikjeden når det kommer til design, utvikling, verifisering og validering av maskinvare, programvare og systemintegrasjon.

 

 

Tyskland
Alfred Wegener-instituttet er et tysk forskningsinstitutt som hovedsakelig spesialiserer seg innen polar- og havforskning.