Aktører

Norge

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er en utdannings- og forskningsinstitusjon innen miljø- og biovitenskapene. Kjerneområdene inkluderer biologi, miljø, matproduksjon, areal- og naturressursforvaltning, fornybare energikilder og folke-og dyrehelse. 

Italia

CETMA, Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design E Materiali (Technologies Design and Materials European Research Center), er en forsknings- og teknologiorganisasjon basert i Brindisi. CETMA har over 20 års erfaring med anvendt forskning, eksperimentell utvikling og teknologioverføring innen avanserte materialer (kompositter, polymerer, bio- basert og resirkulert), IKT (utvikling av spesialisert programvare for prosjektering, produksjon og tjenester) og produktutvikling.

Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet er et uavhengig, ikke-kommersielt forskningsinstitutt. Som navnet tilsier, er forskningen knyttet til miljø og det grønne skiftet. Instituttet er eid av en stiftelse som ble grunnlagt at den svenske stat og industrien. 

Italia

RSE S.p.A. en offentlig forskningsorganisasjon med fokus på elektrifisering, energi og miljø. 
De samarbeider i mer enn 50 internasjonale forskningsprogrammer, og er aktive medlemmer av European Energy Research Allience. 

Spania

Vortex Bladeless er en teknologi-startup som utvikler en miljøvennlig "vindmølle" uten blad. Vortex vindturbin er ikke en turbin, ettersom den ikke roterer. Den er basert på fenomenet «aeroelastic resonance», hvor enheten svinger med en rolig bevegelse som gjør den mer egnet til å plasseres hvor som helst uten å forstyrre dyrelivet.

Finland

Forum Virium Helsinki er en innovasjonsenhet som ligger under Helsinki kommune. Enheten opererer mellom privat og offentlig sektor, og er en del av Helsinki City Group, hvor private og offentlige virksomheter samarbeider.

Sverige

Funka arbeider med alle typer av spørsmål rundt universell utforming. Selskapet utvikler blant annet nettsteder og systemer slik at de blir forståelige og brukbare for alle, selv for personer med nedsatte funksjonsevner. Funka er også med i referanse- og arbeidsgrupper på både nasjonalt og internasjonalt nivå, blant annet innen EU, og utfører utredninger for ulike europeiske regjeringer.

Nederland
Kerkrade kommune i Nederland
Hellas

The National Technical University of Athens er det nest største og eldste universitetet i Hellas. Universitetet tilbyr utdanninger innen de fleste fagområder.