Aktører

Sverige
PowerCell er et firma som utvikler og produserer brenselcellestabler og -system for stasjonære og mobile anvendelsesområder
Danmark
Selskapets nøkkelkompetanse er kraftkonvertering i vindturbiner som dekker alle aspekter innen programvare, maskinvare, mekanikk, kjøling og prosjektledelse fra generatorakselen til gridforbindelsen.
Vest-Norge
Gexcon AS spesialiserer seg innen sikkerhet og risikostyring relatert til brann og gasseksplosjoner fra brennbare stoffer.
Syddanmark
Ærø er en dansk øykommune i Syddanmark med mål om å gjøre kommunen CO2 nøytral innen 2020
Tallin
TTÜ er Estlands flaggskip for ingeniør- og teknologisk utdannelse
Nederland
TU/e har definert energi, helse og smart mobilitet som sine strategiske områder for forskning
Norge
Med ny teknologi ønsker ECO Trawl AS å gjøre tråling billigere samt mer miljøvennlig og effektivt.
Nederland

Rotterdam er Nederlands nest største by, og ligger i provinsen Sør-Holland. 
Havnen i Rotterdam er Europas største.