Aktører

EU
"Community of Innovators in Cultural Heritage" tilbyr en unik samlingsplattform for aktører engasjert i kulturarv
Frankrike
Europakommisjonens initiativ for å forene prosjekt innen Horisont 2020 på temaene smarte nett og energilagring
Danmark
Bawat er et dansk ingeniørdrevet, maritimt innovasjonsselskap som utvikler nye bærekraftige systemer for håndtering av ballastvann på skip.
Verden
Cellint er et israelsk selskap som tilbyr avanserte trafikkløsninger. De arbeider med fullverdige plasserings- og mobilitetsløsninger for smarte byer.
Frankrike

Innen 2050 er verdens hav forventet å bestå av mer plast enn fisk, og mer enn 90% av korallrevene står i fare for å dø ut. Håndteringen av utfordringene knyttet til hav er et verdensomspennende oppdrag. Handlingsplattformen skal inkludere privat næringsliv med formål å oppnå bærekraftig forvaltning av ressursen havet representerer. 

Italia
Teknologi og innovasjon for å styrke entreprenørskap
Storbritannia
University of Exeter er et britisk universitet med forskning i verdensklasse. Universitetet fokuserer på forskning med formål om å løse viktige utfordringer menneskeheten står overfor i dag.
Sveits
NVISO er en ledende ekspert innen kunstig intelligens og dyptgående læring for å nøyaktige oppdage og forutsi menneskelig atferd ved hjelp av visuell intelligens.
Italia
Selskapet er en del av TBS-gruppen, og spesialiserer seg innen utviklingen og organiseringen av vedlikeholdstjenester.