Baltic Institute of Finland

Baltic Institute

The Baltic Institute of Finland er en ideell stiftelse som fremmer prosjektsamarbeid mellom organisasjoner i Østersjøregionen og Europa. Målet er å styrke det internasjonale samarbeidet mellom innbyggere, forskere, eksperter, offentlig sektor og næringsliv. Siden slutten av 1990-tallet har stiftelsen ledet eller vært involvert i mer enn 100 europeiske prosjekter, og har aktivt bidratt til EUs strategi for Østersjøregionen. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering