BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE er et initiativ fra Europakommisjonen som forener prosjekter innen Horisont 2020 på temaene smarte nett og energilagring.

Målet er å skape et strukturert syn på tverrgående problemstillinger som oppstår i demonstrasjonsprosjektene, og som kan utgjøre et hinder for innovasjon. Gjennom BRIDGE fremmes og tilrettelegges det for kontinuerlig kunnskapsutveksling mellom prosjekter og aktører i ulike arbeidsgrupper. Dette tillater dem å levere anbefalinger om fremtidig utnyttelse av prosjektresultatene. De ulike arbeidsgruppene er dataforvaltning, forretningsmodeller, forskrifter og reguleringer og kundebehandling. På denne måten dekker arbeidsgruppene problemstillinger i hele verdikjeden.

Ekspertiseområder
Lokalisering