ENTSO-E (European Network of Transmission Operators for Electricity)

Logo for aktør

ENTSO-E er en pan-europeisk organisasjon for stømnettverksoperatører og representerer 43 TSOs (Transmission System Operators) fra 36 europeiske land, blant annet norske Statnett. 
ENTSO-Es formål er å skape et internt energimarked og forsikre at dette fungerer optimalt, i tillegg til å støtte opp om den europeiske agenda for energi og klima.
Publikasjonene og statistikken ENTSO-E produserer er en viktig datakilde for energisektoren. Da de spenner store deler av Europa og har sterke samarbeidsforhold med europeiske institusjoner, har de tilgang til svært mye data over Europas energinettverk. De deltar også i forskningsprogrammer som Horisont 2020. 

Lokalisering
E-post
Telefon
+32 2 741 09 50