EU-PolarNet

EU-PolarNet logo

EU-PolarNet er verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning. Norges Forskningsråd deltar aktivt.

EU-PolarNet tar sikte på å forbedre samordningen mellom EUs polarforskningsinstitusjoner, og bygge på eksisterende nettverk for å skape en ressursorientert infrastrukturtilgang og bruksplan. Denne planen vil muliggjøre koordinering og deling av data og infrastrukturer mellom alle partnerorganisasjonene.

EU-PolarNet bidrar til et integrert EU Polarforskningsprogram ved å identifisere kortsiktige og langsiktige vitenskapelig behov, og optimalisere bruken av samordnet polarinfrastruktur for flere plattformsvitenskapelige oppdrag samtidig som det utvikler tverrfaglig samarbeid om polarforskning. Innen det som defineres som EU-Arctic Cluster gjennomføres en rekke prosjekter, og hvor man har dialog og samarbeid med interessenter innen polarområdene Arktis og Antarktis.

Lokalisering
E-post
Telefon
+49 47148311011