GRID-Arendal

GRID-Arendal

GRID-Arendal er en organisasjon som i samarbeid med andre aktører arbeider for å bidra til økt bevissthet og bedret beslutningsgrunnlag for en bærekraftig fremtid. Organisasjonen ble etablert i 1989 for å støtte FNs miljøprogram UNEP, og har et verdensomspennende fokus på miljøtiltak. I 2013 etablerte organisasjonen møteplassen The Green Knowledge Centre, for å fremme kunnskap om sammenhengen mellom miljø, bærekraftig utvikling og lokale tiltak.

GRID-Arendals styrke som prosjektpartner:

  • Del av FNs miljøprogram, UNEP, og FN-systemet – global rekkevidde
  • Internasjonale nettverk innen miljø (og utviklingsspørsmål)
  • Et fredsskapende element i prosjektet ved multilateralt samarbeid
  • Kommuniserer avansert miljøvitenskap til beslutningstakere gjennom publikasjoner, kart og grafisk illustrasjon og kapasitetsbygging
  • Erfaring innen implementering av bistandsprosjekter 

Prosjektarbeid og fokusområder:

Alt av GRID-Arendals arbeid må støtte opp om UNEPs 7 hovedmål og FNs 17 bærekraftsmål. Prosjekter finansiert av Utenriksdepartementet gjelder kun for arbeid i utviklingsland da pengene kommer fra bistandsbudsjettet. Denne finansieringen brukes gjerne som delfinansiering ved koordinering av, eller deltakelse i, større internasjonale prosjekter. Grunnfinansieringen fra Klima og Miljøverndepartementet har ingen binding til bistandsland.

 

Lokalisering
E-post
Telefon
+47 47 64 45 55