Hav- og klimaplattform

Ocean and Climate Platform logo from website

Med slagordet "et sunt hav, et beskyttet klima" håper Hav- og klimaplattformen å gi verdens hav en mer sentral plass i dagens klimadebatt. Plattformen retter seg spesielt mot beslutningstakere og offentligheten, og jobber for at de vitenskapelige budskapene på interaksjonen mellom hav, klima og biodiversitet skal i økt grad bli tatt med i betraktningen.

Jordens lunge

Havet er Jordens hovedlunge, og absorberer 25% av de årlige menneskeskapte CO2-utslippene. Overforbruk av havets ressurser og økt klimagassutslipp reduserer mer og mer det marine økosystemet. Dette igjen minsker havets kapasitet til å agere som planetens "klimaregulator". 

Ved å øke samfunnets forståelse for havets rolle i kampen mot klimaendringer håper "Ocean and Climate Plattform" å gi inkludere det marine økosystemet i større grad i klimadebatten etter Paris-avtalen.   

"Et sunt hav, et beskyttet klima"

Hav- og klimaplattformen er en internasjonal multiaktørplattform som ble opprettet i 2014. Den er støttet av Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC-UNESCO). Plattformen har i dag mer enn 70 medlemmer, som inkluderer forskningsinstitusjoner, sivilt samfunn, akvarier, aktører fra privat sektor, franske institusjoner, internasjonale byråer og lokalsamfunn. 

Disse aktørene jobber sammen for å spre budskapet om at et sunt hav fører til et beskyttet klima. Plattformen tilbyr en felles møteplass for ulike typer aktører med samme interesse, og muliggjør derfor på en unik måte samhandling og dialog mellom akademia, sivilt samfunn og beslutningstakere. Målet er å mobilisere et stort antall aktører for å fremme forståelse, kunnskap og viktigheten av havets rolle for klimaet. 

 

Les mer om "Ocean and Climate Platform" her.

Ekspertiseområder
Lokalisering