Innakva bedriftsklynge

Innakva bedriftsklynge

Innakva bedriftsklynge er en frivillig organisasjon som gjennom felles innsats fra deltakerne i klyngen vil oppnå:

  • Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter.
  • Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet.
  • Et varig og produktivt innovasjonsmiljø for bedrifter i blå sektor på Sørlandet.

Klyngen er til for virksomheter i og i tilknytning til den blå sektoren på Sørlandet. Andre bedrifter og organisasjoner kan også delta, så fremt de bidrar til å fremme klyngens formål.

Lokalisering
E-post
Telefon
+47 930 56 787
Mobil
+47 930 56 787