INNOVATION i Aarhus

logo

INNOVATION i Aarhus er en ny måte å løse velferdsoppgaverne på i Aarhus Kommune. 

Aarhus Kommune vil utvikle og anvende helt nye måter å løse velferdsoppgavene på - og de er allerede godt i gang. 

Innovasjon i Aarhus

Hver dag samarbeider medarbeiderne med hverandre og med innbyggerne om å tdvikle nye løsninger som svarer på hvordan vi i det 21. århundre kan styrke velferden og lykkes med byrådets visjon om Aarhus – en god by for alle, – en by i bevegelse, og - en by med handlekraft og fellesskap.  
Med INNOVATION i Aarhus går kommunen målrettet til verks ved å utvikle og prøver nye tilgange og nye måter at løse oppgavene på – og finner på den måten frem til hva som virker. Det gjør kommunen sammen innenfor fem tverrgående innsatsområder for innovasjon utvalgt av Aarhus Byråd. 

Fem strategiske områder

Aarhus Byråd har valgt fem strategiske innsatsområder som indeholder komplekse utfordringer som er avgjørende for innbyggernes liv og hverdag. De er:

  • Økt selvforsørgelse 
  • Fremme likeverd 
  • Byens utvikling og vekst 
  • Forebygge og tidlig innsats 
  • Økt livskvalitet for voksne og eldre med handicap
Ekspertiseområder
Lokalisering