Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen er et partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å utvikle nettverk for å skape innovasjoner i regionen, som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine over 100 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra Skedsmo kommune. I tillegg mottar de også prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.
 

Ekspertiseområder
Lokalisering