Nettplattform for innovatører innen kulturarv

Community of Innovators in Cultural Heritage

«Community of Innovators in Cultural Heritage» er en åpen utvekslingsplattform som samler innovatører, nøkkelaktører, utøvere, pioneerer og aktører bak sosiale endringer (entreprenører, investorer, influencere, professorer, forskere med flere) innen kulturarvsfeltet. 

Plattformen tilbyr et virtuelt miljø som setter innovatører i sentrum. Her vil deltakere få mulighet til å møte andre innovatører, dele resultater, utveksle ideer, finne nye partnere, skape nye synergier og utvikle nye strategier. 

«Community of Innovators in Cultural Heritage» vil også ha en egen seksjon for nyheter, arrangementer og løsninger delt av andre innen dette virtuelle samfunnet. Deltakere vil kunne møte andre utøvere fra ulike deler av kulturarvsfeltet og diskutere med dem gjennom egne deler av plattformen dedikert til felles arbeid og virtuelle møter. 

Lokalisering