Norwegian Energy Partners

Norwegian Energy Partners

Norwegian Energy Partners (NORWEP) er en organisasjon som arbeider med å støtte og bistå internasjonaliseringen av norsk energiindustri. NORWEP arbeider for langsiktig verdiskaping og sysselsetting i norsk energiindustri gjennom fokusert internasjonal innsats. 

Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post