Piaggio Group

Piaggio Group

Piaggio Gruppen er Europas største scooter- og motorsykkelprodusent, og en av verdensledende innenfor sitt fagfelt. 

Piaggio har som mål å drive utviklingen, kunnskapen og øke livskvalitet ved hjelp av sine kjøretøy. De analyserer hvordan transportnettverker i byer utvikler seg for å bedre kunne manøvrere seg i større og mer komplekse urbane systemer. 

I utformingen av kjøretøyene legger selskapet vekt på miljøpåvirkning og drivstofforbruk. Det er derfor et konstant fokus på forskning på økologi (kutte miljøgasser og CO2 utslipp i urbane og ekstra-urbane områder, samt utvikling og innovasjon innen motorløsninger for å øke bruken av fornybare og bærekraftige energikilder, trygghet og sikkerhet, gjenvinning (redusere miljøpåvirkning etter kjøretøyets endt livssyklus) og kostnadseffektivitet. 

I en verden i rask endring ønsker selskapet å kunne tilby produkter som løser problemer og skaper nye muligheter. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering