Resilient Regions Association

Resilient Regions Association

Resilient Regions Association er et nettverk for virksomheter, akademia, kommuner og regioner hvor man kan komme sammen for å løse regionale utfordringer og finne muligheter.

Organisasjonen sier selv at de ser på byer og regioner som steder for ulike typer flyt. Hvis byen skal fungere og være attraktiv, må denne flyten fungere i hverdagen, selv når byen er utsatt for påkjenninger som regn, hetebølger, stormer, sykdom eller andre påkjenninger.

De definerer urban resilience som evnen til å opprettholde og fornye funksjonalitet under press, uavhengig av om dette presset er av kronisk eller plutselig karakter. Organisasjonen snakker dermed om at det viktige er at en by fungerer, og at man må legge planer for at byer skal kunne fungere under press.

De viktige strømmene de mener byer består av er: varer, tjenester, folk, penger, energi og informasjon. For å sikre at byen fungerer, må strømmen av disse tingene være ubrutt. En by eller region vil være mer eller mindre attraktiv avhengig av om den klarer å ivareta flyten av disse tingene.

Organisasjonen ønsker å fremme utveksling av kunnskap og "best practice" gjennom seminarer, konferanser osv. 

Lokalisering
E-post
Telefon
+46040 - 30 45