Resilient Regions Association

Resilient Regions Association

Resilient Regions Association er et nettverk for virksomheter, akademia, kommuner og regioner hvor man kan komme sammen for å løse regionale utfordringer og finne muligheter.

Organisasjonen er en ideell medlemsforening og en nøytral arena som vektlegger å utvikle samarbeid og nye løsninger for et samfunn med evne til å opprettholde funksjonalitet og raskt gjenopprette seg fra kriser og andre negative situasjoner. Resilient Region Association ble opprettet av E.ON, Forsvarsmakten, If, Lunds universitet, Region Skåne og Saab. Idag har organisasjonen mange medlemmer fordi resiliens og motstandsdyktighet i blir stadig mer avgjørende for byers attraktivitet og evne til å tiltrekke kapital, turister og investeringer.

Lokalisering
E-post
Telefon
+46040 - 30 45