SINTEF

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Instituttet utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de fire største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Aktørtype
Lokalisering