Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF (SSHF) driver sykehusene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Foretaket er organisert i seks klinikker: medisinsk, kirurgisk, psykiatri og avhengighetsbehandling, medisinsk service og teknologi og eHelse.
Sykehuset jobber mye med pasientnær forskning for å bedre pasienters hverdag. Forskningsavdelingen ved sykehuset har landets største forskningsaktivitet, sett bort fra universitetssykehus. SSHF forventer å øke forskningsaktviteten, noe som avhenger av ekstern finansiering. Sørlandet sykehus HF jobber inn mot nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

 

Ekspertiseområder
Lokalisering