Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Universitetet i Utrecht er et nederlandsk universitet, som med sine syv fakulteter dekker hele spektrumet innen forskning og utdanning. Deres hovedfokus innen forskning ligger langs følgende fire tverrfaglige akser:

  • Ungdomsdynamikk - hvordan unge mennesker utvikler seg i et raskt endrende samfunn
  • Institusjoner for åpne samfunn - hvordan formelle eller uformelle rammeverk for menneskelig samhandling muliggjør eller skaper hindre for et åpent, demokratisk og rettferdig samfunn
  • Biovitenskap - skape bærekraftige løsninger for en verden i konstant endring, og sørge for en sunn fremtid for etterfølgende generasjoner
  • Veien til bærekraftighet - kombinerer førsteklasses naturvitenskaplig forskning, modellering med innovasjon, styresett og finans. 

Universitetet i Utrecht er et av de eldste universitetene i Nederland, og et av de største i Europa.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering