Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder er fordelt over to campuser: Kristiansand og Grimstad. UiA har rundt 12.000 studenter og 1200 ansatte og tilbyr vel 160 fag- og profesjonsstudier innen økonomi- og ledelse, teknologi og ingeniørfag, humanistiske fag, matematikk, sykepleie, lærerutdanning, musikk og kunstfag.
UiAs kjernekompetanse er teknologi- og ingeniørfag, hvor instituttet er med på store satsinger som Centre for Coastal Research, CIEM, MatRIC, eHelse, mekatronikk og fornybar energi. Disse satsingene viser et utstrakt samarbeid med regionale klyngenettverk, forskningsinstitutter, og offentlig og privat sektor.

Universitetet er partner i EU-prosjekter som blant annet PRESYCE, innen IKT og sikkerhet, ENERGY innen helse og ernæring og ScandTick innen flåttforskning. UiA jobber systematisk for å øke det internasjonale forskningssamarbeidet og deltar i de fleste relevante EU-programmer, som partner eller prosjektleder.
UiA, til forskjell fra mange andre andre universiteter, satser ikke fullt og helt på fremragende forskning under Horisont 2020, men benytter seg også av sterke kontakter med privat sektor for å finne prosjekter som løser andre samfunnsutfordringer.  
For mer informasjon om internasjonalt forskningssamarbeid, ta kontakt med seniorrådgiver Søren Kragholm, soren.kragholm@uia.no. 

Ekspertiseområder
Lokalisering