EFTA-sekretariatet

EFTA-sekretariatet

EFTA-sekretariatet har sine seter i Genève og Brussel, og alle ansatte er under en treårskontrakt som kun kan fornyes én gang. De ansatte skal være trofast mot EFTA og se forbi nasjonale hensyn.

Avdelingen i Genève har sekretariatsfunksjonen for EFTA-landene imellom, og håndterer samarbeidet med EU. De har også administrative oppgaver, budsjettansvar og ansvar for forvaltning og forhandling av handelsavtaler med partnere utenfor EFTA og EU.

Avdelingen i Brussel hjelper til med forvaltningen av EØS-avtalen og bistår medlemslandene i implementeringen av EØS-lovgivning og utdypning av forslag til EUs bestemmelsesprosesser.

Offisielt nettsted: European Free Trade Association