Europakommisjonen

European Commission

Europakommisjonen (European Commission), ofte også kalt EU-kommisjonen, utgjøres av en utøvende politisk fløy, og en administrativ fløy. Den politiske fløyen er satt sammen av 28 kommisærer som representerer hvert sitt medlemsland, som har ansvar for hvert sitt politiske område.

For kommisærene skal det beste for EU som helhet settes i søkelyset i arbeidet med kommisjonen, og ikke det beste for hvert medlemsland. Kommisjonen er ledet av en president som velges av Det europeiske råd på bakgrunn av valget i Europaparlamentet, hvor sistnevnte er satt sammen etter politisk tilhørighet.

Europakommisjonen har et vidt spekter av arbeidsoppgaver, og er sammen med Det europeiske råd en utøvende makt i organiseringen av EU, samtidig som de står for det vi kan omtale som den daglige driften av unionen. Kommisjonen har også det som kalles initiativrett; som er retten til å foreslå nye lover og regler, eller endringer i lover og regler som allerede finnes. Det er Europakommisjonen som  etterser at politiske beslutninger blir implementert i medlemslandene, det er de som har et overordnet øye med EU-programmene og de har et ord med i laget i de politiske beslutningsprosessene fra start til slutt. Kommisjonen har også en særegen rolle når det kommer til å legge føringer for hva som skal prioriteres i EU-systemet – de setter dagsorden. 

Offisielt nettsted: European Commission