Europaparlamentet

European Parliament

Europaparlamentet (European Parliament) består av 751 representanter, noe som er et maksimumsantall av representanter nedfelt i lisboatraktaten signert i 2007. Representantene er stemt inn hvert femte år etter direkte valg i medlemslandene i EU, og er i parlamentet organisert etter politisk tilhørighet, og ikke nasjonalitet.

Europaparlamentet har en lovgivende myndighet og fatter vedtak med flertall. Parlamentet godkjenner EUs budsjetter sammen med Rådet for den europeiske union (The Council of the EU) og fungerer som en kontrollinstans for Europakommisjonen. Det er også parlamentet som godtar nye medlemsland og som godtar avtaler inngått med tredjeland. 

Offisielt nettsted: European Parliament