Det europeiske råd

Det europeiske råd

Det europeiske råd (European Council) befinner seg i sentrum av lovgivning i EU-systemet, og er sammen med Europakommisjonen en utøvende makt. Rådet er formet for å best representere medlemslandene i EU, og består av statsoverhodene, presidentene eller statsministrene, i hvert enkelt land, sammen med presidenten for Europakommisjonen.

De møtes to ganger i året og ellers ved behov. Når det refereres til toppmøter i EU, er det gjerne samlingene til Det europeiske råd det vises til. Den sentrale lovgivende funksjonen til Det europeiske råd er å vedta forslag som kommer fra Europakommisjonen, og vedtak fattes ved enstemmighet. Rådet har også en annen utøvende makt som er sentral; de definerer den generelle politiske retningen, strategier og prioriteringer til unionen.

Det europeiske råd ledes av en president, som er valgt inn for to og et halvt år av rådets medlemmer. 

Offisielt nettsted: The European Council