Norges delegasjon til EU

Norway Mission to the EU

Den norske delegasjonen til EU ligger i Brussel, og den er Norges største utenriksstasjon. Delegasjonens viktigste oppgave er å representere den norske regjeringen i alle EU-sammenhenger som berører Norge.

Samtidig skal delegasjonen analysere den politiske utviklingen i EU, og holde departementene orientert, delegasjonen skal også fremme norske bidrag og utnytte handlingsrommene som åpner seg i EØS-avtalen og gjennom Schengen-avtalen. Norges delegasjon til EU skal også bidra til økt kunnskap og kompetanse om EU og EØS.  

Offisielt nettsted: Norges delegasjon til EU