Rådet for den europeiske union

Council of the European Union

Rådet for den europeiske union (Council of the European Union), eller ministerrådet som det ofte kalles, må ikke sammenlignes med Det europeiske råd. I Rådet for den europeiske union samles statsråder etter politisk saksfelt.

I saker som eksempelvis angår helse vil medlemslandenes helseministre samles. I disse rådene samles ministrene etter behov, og derfor møtes de oftere enn statsoverhodene i Det europeiske råd.

Mens Det europeiske råd legger føringer for overordnede politiske mål og strategier, er det Rådet for den europeiske union som sammen med Europaparlamentet vedtar lover.

Offisielt nettsted: Council of the European Union