Regionkomiteen

Committee of the Regions

Regionkomiteen (Committee of the Regions) er et rådgivende organ som består av en forsamling av regionalt eller lokalt valgte mandater som sammen representerer alle EUs territorielle områder, regioner, byer og kommuner.

Deres hovedoppgave er å engasjere lokale og regionale politikere i politikk på EU-nivå og å fremme lokale eller regionale synspunkter på EU-saker. Regionkomiteen skal oppmuntre til større deltakelse blant medborgere. Hovedtanken bak Regionkomiteen er å styrke partnerskapet mellom det lokale, regionale og det nasjonale nivå, slik at Europa styrkes nedenfra og opp. Å imøtese lokale eller regionale ulikheter har lenge vært en utfordring for EU, og derfor ble Regionkomiteen opprettet for å representere lokal- og regionalområdene på et EU-nivå. Komiteen har dermed et tett samarbeid med Det europeiske råd, Europaparlamentet og Europakommisjonen.

Offisiell nettside: Committee of the Regions