Fri bevegelse av kapital

Fri bevegelse av kapital skal sikre grenseoverskridende betaling for varer og tjenester mellom medlemmer av EUs indre marked, det skal også muliggjøre investeringer i utlandet.

Enhver forskjellsbehandling skal unngås på bakgrunn av nasjonalitet eller bosted for kapitalanbringelsen, det skal også unngås når interne regler legges til grunn for regulering av kapital- og kredittmarkedet på de områder som er liberalisert i henhold til EØS-avtalen. For EØS-borgerne kan fri bevegelse av kapital gi mulighet til å åpne bankkontoer i andre land, kjøpe aksjer i utenlandske firmaer, investere hvor vinningen er størst og kjøpe eiendommer. Fri bevegelse av kapital muliggjør også integrerte, åpne, konkurransedyktige og effektive europeiske finansmarkeder og finansservicer.