Fri bevegelse av mennesker

Grunnleggende i prinsippet om fri bevegelse av mennesker av mennesker i EØS-området ligger forbudet mot forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet. Alle EØS-borgere har krav på innreise, opphold og arbeid i andre medlemsland.

For å kunne gjennomføre denne friheten, kreves det gjensidig godkjenning av yrkeskompetanse og tilgang til likeverdige trygdeordninger i andre medlemsland. Fri bevegelse av mennesker i EØS blir forenklet gjennom Schengen-avtalen, der passkontroll er avskaffet mellom medlemslandene.