Fri bevegelse av tjenester

Fri bevegelse av tjenester skal sikre at tjenester og ytelser kan tilbys og mottas fra og til alle medlemmer i EØS, uavhengig av nasjonalitet. Friheten sikrer også at næringsdrivende skal kunne etablere seg i hvilket som helst EØS-land.

EØS-avtalen forbyr restriksjoner på etableringsadgangen, men kan vurderes dersom de er nødvendig for å ivareta hensyn som ikke kan vernes på noen annen måte. Gjennom å fjerne toll og andre restriksjoner er denne friheten muliggjort.