Fri bevegelse av varer

Fri bevegelse av varer fjerner alle restriksjoner på handel med varer mellom medlemmene av EØS-avtalen. For rundt 75% av varene på det europeiske indre markedet gjelder det harmoniserte EØS-regelverket, derfor er det for disse varene felles europeiske krav som gjelder alle medlemmene.

En slik harmoniseringsprosess søker å fjerne handelshindre, ved at nasjonale regler og ordrer blir ensartede blant alle medlemsland. I de tilfelle hvor varen, eller deler av den, ikke er omfattet med et harmonisert regelverk, gjelder prinsippet om gjensidig godkjenning mellom selger og kjøper. For EØS-bedrifter muliggjør den frie bevegelsen av varer blant annet en større tilgang til forbrukere og leverandører, lavere enhetspriser, større kommersielle muligheter og et større marked for produktene. For forbrukerne muliggjør dette blant annet konkurransedyktige priser, mer innovativ og kjappere teknologisk utvikling og høyere standard for sikkerhet og miljø.