Nyeste fra Europabanken

[21.09.18] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
[20.09.18] Formålet med prosjektet er å utvikle transnasjonale innovasjonssamarbeid for bærekraftig forretningsutvikling i nye, blå markeder.
[20.09.18] En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
[19.09.18] SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
[18.09.18] Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.
[17.09.18] RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
[17.09.18] CrowdFundRES benytter seg av en innovativ metode for å sikre finansiering av nye fornybare energi-prosjekter i Europa.
[12.09.18] MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
[11.09.18] Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.