Nyeste fra Europabanken

[22.02.19] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
[21.02.19] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[20.02.19] Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
[19.02.19] InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
[18.02.19] Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
[15.02.19] Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
[14.02.19] Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
[13.02.19] Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
[12.02.19] Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et…