Nyeste fra Europabanken

[12.04.18] EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
[11.04.18] XCYCLE - et EU prosjekt som jobber med innovative løsninger for å redusere ulykker som involverer syklister i trafikken
[11.04.18] EU finansiert prosjekt som har bidratt til å gjøre byområder mer grønne og attraktive å bo i.
[10.04.18] INFARM - et innendørs urbant landbruksprosjekt med støtte fra EU.
[10.04.18] EU prosjektet BRIGAID ønsker å sikre at innovative produkter og tjenester som reduserer skader fra naturkatastrofer kommer på markedet.
[06.04.18] Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av…
[27.03.18] Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 
[23.03.18] Vattenfall ble tildelt kontrakt av den nederlandske regjeringen for å utvikle de to nederlandske havvindparkene, Hollandse Kust Zuid.
[22.03.18] Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden…