Nyeste fra Europabanken

[14.06.18] En nettside som lar deg utforske små og store arrangementer i nabolaget ditt.
[12.06.18] Trygg og enkel digital kommunikasjon, tilpasset den eldre generasjon.
[11.06.18] En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
[07.06.18] Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.
[01.06.18] Appen forbedrer selvtillit og hjelper mennesker med nedsatt hukommelse til å leve, jobbe og sosialisere seg mer selvstendig gjennom steg-for-steg videoer.
[31.05.18] Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore…
[22.05.18] Fremtidens transportsektor kan by på blant annet selvstyrte kjøretøy og flyvende taxier, og er forhåpentligvis mer miljøvennlig enn dagens sektor.
[18.05.18] Europakommisjonen er opptatt av å opprettholde et maritimt konkurransefortrinn, men bransjen har store utfordringer foran seg. Nå viser Europakommisjonen til…
[14.05.18] Olje- og gassektoren står foran store endringer. Denne rapporten fra mai 2018 tar for seg utfordringene knyttet til dette, og hvordan disse bør møtes. Nye…