Nyeste fra Europabanken

[11.02.19] Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
[08.02.19] Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
[07.02.19] Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en…
[06.02.19] Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
[05.02.19] Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
[04.02.19] Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
[01.02.19] Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
[31.01.19] Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
[29.01.19] Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.