Nyeste fra Europabanken

[03.07.18] Green Horizons Scorebroard er et nettsted som gir indikatorer for innovasjonssystemer som er relevant for klimaendringer, resurseffektivitet og råmaterialer.
[02.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
[02.07.18] EUPHORIA er en digital plattform utviklet for aktive seniorer på 65+.
[29.06.18] HySEA skal utføre forskning på ventilerte forbrenninger i lukkede områder for å tilrettelegge for introduksjon av hydrogenenergisystemer.
[28.06.18] E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark.
[27.06.18] Walk it! er en app som oppfordrer eldre turgåere til å dele sin interesse for turgåing og utforsking av nye ruter
[27.06.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor miljøfeltet.
[26.06.18] LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
[22.06.18] Forskerene bak det avsluttede EU-prosjektet SenseOCEAN har utviklet en ny metode for havovervåkning.