Nyeste fra Europabanken

[22.06.18] En programvare basert på kunstig virkelighet som bringer tilbake minner for mennesker med demens.
[21.06.18] DEMETO er et Horisont 2020-prosjekt som har som mål å utvikle en ny måte å resirkulere plast på.
[20.06.18] «Tecla» lar brukeren samkoble teknologiske enheter i hjemmet gjennom én enkel styringsenhet.
[19.06.18] ADEPT har skapt et virtuelt utvilkingsmiljø for e-propulsjonssystemer og lært opp og etablert et multidisiplinært forskningsnettverk.
[19.06.18] Ved hjelp av kunstig virkelighet (VR), vil SyncVR gi eldre mennesker spennende opplevelser og på denne måten motvirke ensomhet.
[18.06.18] En nettbasert plattform som lar eldre tilby sine kunnskaper og tjenester, og øker deres deltakelse i lokalsamfunnet.
[15.06.18] Sanoste tilbyr interaktive treningstimer og diskusjonsgrupper for eldre, som fører til økt fysisk og psykisk stimulering.
[14.06.18] En nettside som lar deg utforske små og store arrangementer i nabolaget ditt.
[12.06.18] Trygg og enkel digital kommunikasjon, tilpasset den eldre generasjon.